Utorok, 28 Jan 2020
You are here:

Kontakt

GARANCIA SECURITY GROUP s. r. o.
 
Námestie SNP 5
97401 Banská Bystrica
info@gsg.sk 

 

 

Ulti Clocks content

GARANCIA SECURITY GROUP s.r.o.Spoločnosť Garancia security group, s.r.o. je schopná riešiť problematiku bezpečnosti komplexne, na základe akýchkoľvek požiadaviek zákazníka a vždy sa snaží predložiť optimálne správne riešenie. Spoločnosť zabezpečuje širokú škálu služieb podľa § 12 ods. 1 zákona NR SR č.473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v danej oblasti, akymi sú

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
 • ochrana osoby
 • ochrana majetku a osoby pri preprave
 • ochrana prepravy majetku a osoby
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému
 • prevádzkovanie ich častí
 • vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta
 • vypracovávanie plánu ochranySpoločnosť sa pri výbere zamestnancov predovšetkým zameriava na profesionálne skúsenosti uchádzačov a uprednostňuje kvalitu. Zamestnanci pracujúci v bezpečnostnej službe sú držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti sú bezúhonní, spoľahliví a pravidelne absolvujú testy fyzickej zdatnosti.

Základnou zásadou spoločnosti je ponuka komplexných bezpečnostných služieb. Spracovaniu projektovej dokumentácie predchádzajú konzultácie so zákazníkom, v ktorých sa zistia jeho požiadavky, stav objektu a jeho okolia vrátane existujúcich technických bezpečnostných prostriedkov, možnosti ich využitia a ostatné skutočnosti potrebné k vyhotoveniu daného projektu.