Sobota, 04 Apr 2020
You are here:

Kontakt

GARANCIA SECURITY GROUP s. r. o.
 
Námestie SNP 5
97401 Banská Bystrica
info@gsg.sk 

 

 

Ulti Clocks content

GARANCIA SECURITY GROUP s.r.o.


  Slovenská spoločnosť Garancia security group , s.r.o. vznikla zlúčením viacerých firiem. Je držiteľom licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby č. PS 000253.


  Spoločnosť Garancia security group, s.r.o. je schopná riešiť problematiku bezpečnosti komplexne, na základe akýchkoľvek požiadaviek zákazníka a vždy sa snaží predložiť optimálne správne riešenie. Spoločnosť zabezpečuje širokú škálu služieb podľa § 12 ods. 1 zákona NR SR č.473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v danej oblasti, ako je ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, ochrana osoby, ochrana majetku a osoby pri preprave, ochrana prepravy majetku a osoby, zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta, vypracovávanie plánu ochrany.
Spoločnosť sa pri výbere zamestnancov predovšetkým zameriava na profesionálne skúsenosti uchádzačov a uprednostňuje kvalitu. Zamestnanci pracujúci v bezpečnostnej službe sú držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti sú bezúhonní, spoľahliví a pravidelne absolvujú testy fyzickej zdatnosti.

  Základnou zásadou spoločnosti je ponuka komplexných bezpečnostných služieb. Spracovaniu projektovej dokumentácie predchádzajú konzultácie so zákazníkom, v ktorých sa zistia jeho požiadavky, stav objektu a jeho okolia vrátane existujúcich technických bezpečnostných prostriedkov, možnosti ich využitia a ostatné skutočnosti potrebné k vyhotoveniu daného projektu. 


GARANCIA SECURITY GROUP, s.r.o. poskytuje služby v rozsahu:

1. strážna služba podľa licencie vydanej KRPZ v Banskej Bystrici č.p.: Lic.-11-18/2006 zo dňa 04. 08. 2006 v rozsahu činnosti podľa § 3 písm. a) - h) zákona č. 473/2005 Z.z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
c) ochrana osoby
d) ochrana majetku a osoby pri preprave
e) ochrana prepravy majetku a osoby
f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len "prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému") alebo
h) vypracúvanie plánu ochrany


2. odborná príprava a poradenstvo

 

 

GARANCIA SECURITY GROUP, s.r.o.

IČO: 36677132, DIČ: 2022244213 / SK2022244213 
Obchodný register: Banská Bystrica
Oddiel: Sro, Vložka: 12085/S
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Deň zápisu: 21.9.2006

Sídlo:
Nám. SNP 5
974 01 Banská Bystrica 1