Zabezpečenie osôb a objektov s dlhoročnou praxou

komplexné riešenia v oblasti ochrany majetku a objektov

O našej spoločnosti

Slovenská spoločnosť Garancia security group , s.r.o. vznikla zlúčením viacerých firiem. Je držiteľom licencie na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva č. 000277, licenciou na prevádzkovanie strážnej služby č. PS 001020, licenciou na prevádzkovanie detektívnej služby č. PD 000280 a licenciou na prevádzkovanie technickej služby č.PT 001218.

Základnou zásadou spoločnosti je ponuka komplexných bezpečnostných služieb. Spracovaniu projektovej dokumentácie predchádzajú konzultácie so zákazníkom, v ktorých sa zistia jeho požiadavky, stav objektu a jeho okolia vrátane existujúcich technických bezpečnostných prostriedkov, možnosti ich využitia a ostatné skutočnosti potrebné k vyhotoveniu daného projektu.

Prečo práve my ?

Podpora 24/7

Ponúkame strážne a bezpečnostné služby 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Certifikácia

Sme certifikovanou spoločnosťou používajúcou systémy manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 27001:2013,

Požiadavky

Vieme sa prispôsobiť individuálnym požiadavkám našich klientov po celom Slovensku. Zamestnávame v našom regióne aj mimo regiónu cca. 100 zamestnancov.

Flexibilita

Sme schopní flexibilne reagovať na všetky potreby našich obchodných partnerov a tiež úspešne plniť úlohy výkonu strážnej služby , zabezpečovať ochranu majetku a chrániť záujmy chránené zákonom a inými právnymi predpismi .

Čo ponúkame ?

Spoločnosť Garancia security group, s.r.o. je schopná riešiť problematiku bezpečnosti komplexne, na základe akýchkoľvek požiadaviek zákazníka a vždy sa snaží predložiť optimálne správne riešenie. Spoločnosť zabezpečuje širokú škálu služieb podľa § 12 ods. 1 zákona NR SR č.473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v danej oblasti, akymi sú: