JUDO GRAND PRIX

Podporujeme medzinárodný turnaj v džude detí a mládeže v Banskej Bystrici

UMB HOCKEY TEAM

Podporujeme vysokoškolský hokejový team Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici

Nová Baňa

Podporujeme mesto Nová Baňa