Referencie

Referencie zrealizovaných služieb našou spoločnosťou môžu podať spoločnosti :
Knauf Insulation a.s.,
Tubex Slovakia s.r.o.,
Kovaco s.r.o.,
Cortizo Slovakia a.s.,
Lesy Slovenskej republiky š.p.,
Emerging Enterprises s.r.o.,
Pozemné staviteľstvo Žilina, a.s.,
Líška s.r.o.,
Qatena s.r.o.,
Tristone Flowtech Slovakia s.r.o.,
Neumann Aluminiu Industries s.r.o.,
a mnoho menších individuálnych klientov.

90

projektov

150

Spokojných klientov

100

Zamestnancov

/

/